Experts in familierecht, mediation, jeugdrecht, echtscheidingen

Echtscheiding

Zodra u eenmaal de beslissing hebt genomen om te scheiden, of de beslissing is voor u genomen, komt er veel op u af. Waar gaan de kinderen wonen en hoe ziet de omgangsregeling er uit? Wie blijft er in de woning wonen? Moet ik alimentatie betalen en zo ja hoeveel? Hoelang duurt het allemaal voordat ik ben gescheiden?

Deetman Advocatuur kan u hierin bijstaan. U kunt samen komen om afspraken te maken maar u bent ook welkom als u liever een advocaat hebt die voor u alleen optreedt.

Zorgregeling / omgangsregeling

Als ouders dient u na de scheiding te bepalen bij wie de kinderen gaan wonen en wanneer de kinderen de niet-verzorgende ouder kunnen zien. Voor de niet-verzorgende ouder wordt een zorgregeling afgesproken. Hoewel er voor de omvang van de regeling geen standaardregelingen bestaan is een veelvoorkomende regeling: eens in de twee weken een weekend bij de andere ouder. Samen kunt en moet u hieromtrent afspraken maken. U hebt de verplichting om gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen, dit kunnen ouders samen doen maar kan ook onder begeleiding van een advocaat. Ook kan iedere ouder een eigen advocaat hebben en dat alsnog in onderling overleg afspraken worden gemaakt.

Als u hier samen niet uitkomt zal de rechter – eventueel na advies van de Raad voor de Kinderbescherming – een besluit nemen.

Onze Expertise staat tot uw beschikking, met als doel de belangen van het kind zo goed mogelijk te behartigen.

Alimentatie

Indien er gescheiden wordt of een relatie met kinderen wordt verbroken kan het dat er een onderhoudsbijdrage (alimentatie) betaald moet worden.

Van overheidswege is de regelgeving vereenvoudigd, en dat is tot op zekere hoogte gelukt maar het kan nog knap ingewikkeld zijn. Mr. Deetman legt u uit of en zo ja hoeveel – indien zij over de juiste stukken beschikt – de hoogte is van de onderhoudsbijdrage. Hoeveel alimentatie u moet betalen (of zult ontvangen) is uiteraard zeer belangrijk aangezien dit relevant is voor de bank en verhuurder. U hebt dan meer zekerheid.

Rozenhof

Mr. Vanessa Deetman

Mr. Deetman is 17 jaar advocaat en specialist. Bij haar is uw zaak in goede handen. U kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend intake gesprek (maximaal 45 minuten is kosteloos).Lees meer over ons

© Deetman Advocatuur - Sitemap - Privacy & Cookies - Algemene voorwaarden - Contact - #PRD

   Personen- en familierecht