Experts in familierecht, mediation, jeugdrecht, echtscheidingen

Erfrecht

U krijgt met het erfrecht te maken als er een overlijden is in de familie. Er is een wettelijke verdeling als een overledene - erflater - geen testament heeft opgesteld, als er wel een testament is, is die leidend voor hoe de nalatenschap verdeeld dient te worden en de wettelijke verdeling geld dan niet meer.

Wettelijke verdeling

U volgt als erfgenaam de erflater op in zijn positie. Het bloedverwantschap van de erflater is van belang. Bloedverwantschap: relatie tussen twee personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben. 

Het erfrecht wijst meerdere groepen erfgenamen aan. 

Eerste groep: echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind) Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen;

Tweede groep: ouders, broers en zussen. Als uw broers en zussen niet meer leven : hun kinderen;

Derde groep: grootouders;

Vierde groep: overgrootouders.

Testament

Erflaters kunnen een testament opstellen waarin staat beschreven hoe de verdeling van de nalatenschap dient plaats te vinden. Testament wordt ook wel de laatste wilsbeschikking genoemd. Hierin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. 

Legitieme portie

Tekst volgt

Executeur testamentair 

Tekst volgt

Rozenhof

Mr. Vanessa Deetman

Mr. Deetman is 17 jaar advocaat en specialist. Bij haar is uw zaak in goede handen. U kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend intake gesprek (maximaal 45 minuten is kosteloos).Lees meer over ons

© Deetman Advocatuur - Sitemap - Privacy & Cookies - Algemene voorwaarden - Contact - #PRD

   Erfrecht