Experts in familierecht, mediation, jeugdrecht, echtscheidingen

Jeugdrecht OTS/UHP

Deetman Advocatuur kan u begeleiden indien u (juridische) hulp nodig hebt bij de ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van uw kind.

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling is een gedwongen maatregel opgelegd door de rechter en betreft een gezagsbeperkende maatregel en kan eerst worden opgelegd nadat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek heeft gedaan, behoudens spoed. Ouders/Voogden houden het gezag over de kinderen, maar het gezag wordt wel beperkt. Uitvoerder van de ondertoezichtstelling is een gecertificeerde instelling (GI) zoals Jeugdbescherming (voorheen: Bureau Jeugdzorg).

Een medewerker van Jeugdbescherming, de jeugdbeschermer (voorheen: gezinsvoogd), houdt regelmatig contact met de ouders. Tevens kan de jeugdbeschermer de ouders en het kind (schriftelijke) aanwijzingen geven die ze moeten opvolgen. Indien een ouder of een kind van twaalf jaar of ouder het niet eens is met een aanwijzing van de jeugdbeschermer, kan hij de kinderrechter verzoeken de aanwijzing vervallen te laten verklaren.

De ouder of het kind heeft de mogelijkheid enige tijd nadat de aanwijzing is gegeven, aan de gecertificeerde instelling (GI) te vragen, de aanwijzing als gevolg van gewijzigde omstandigheden in te trekken.

Uithuisplaatsing

Uitgangspunt bij de ondertoezichtstelling is dat de ouders de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind zoveel mogelijk behouden. De hulp van de jeugdbeschermer is hierop gericht. Indien het echter voor de verzorging, opvoeding en het geestelijk belang van het kind noodzakelijk is, kan de gecertificeerde instelling de kinderrechter toestemming vragen om het kind dan en nacht uit huis te plaatsen (bijvoorbeeld in een pleeggezin).

Ook de Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter om een machtiging tot uithuisplaatsing verzoeken. Dit is een zeer ingrijpende maatregel en uitgangspunt is dat terug gewerkt moet worden naar thuisplaatsing. 

Rozenhof

Mr. Vanessa Deetman

Mr. Deetman is 17 jaar advocaat en specialist. Bij haar is uw zaak in goede handen. U kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend intake gesprek (maximaal 45 minuten is kosteloos).Lees meer over ons

© Deetman Advocatuur - Sitemap - Privacy & Cookies - Algemene voorwaarden - Contact - #PRD

   Jeugdrecht OTS UHP Omgang