Experts in familierecht, mediation, jeugdrecht en gedegen juridisch advies

Jeugdrecht OTS UHP Omgang

Deetman Adovcatuur kan u begeleiden indien u verweer wenst te voeren bij de ondertoezichtstelling van uw kind, de uithuisplaatsing van uw kind of bij het regelen van de omgangsregeling.

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel. Ouders/Voogden houden het gezag over de kinderen, maar het gezag wordt wel beperkt. Het kind en de ouders/voogd krijgen begeleiding van een gezinsvoogdij instelling zoals Bureau Jeugdzorg.

Een medewerken daarvan, de gezinsvoogd, houdt regelmatig contact met de ouders en help bij problemen. Bij belangrijke beslissingen over het kind moet de gezinsvoogd door de ouders worden ingeschakeld. Tevens kan de gezinsvoogd de ouders en het kind (schriftelijke) aanwijzingen geven die ze moeten opvolgen. Indien een ouder of een kind van twaalf jaar of ouder het niet eens is met een aanwijzing van de gezinsvoogd, kan hij de kinderrechter verzoeken de aanwijzing vervallen te verklaren.

De ouder of het kind heeft de mogelijkheid enige tijd nadat de aanwijzing is gegeven, aan de gezinsvoogdij instelling te vragen, de aanwijzing als gevolg van gewijzigde omstandigheden in te trekken.

Uithuisplaatsing

Uitgangspunt bij de ondertoezichtstelling is dat de ouders de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind zoveel mogelijk behouden. De hulp van gezinsvoogd is hierop gericht. Indien het echter voor de verzorging, opvoeding en geestelijk belang van het kind noodzakelijk is, kan de gezinsvoogdij instelling de kinderrechter toestemming vragen om het kind dan en nacht uit huis te plaatsen (bijvoorbeeld in een pleeggezin of in een tehuis).

Ook de Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter om een machtiging tot uithuisplaatsing verzoeken. Het doel van een uithuisplaatsing is ervoor te zorgen dat de situatie waarin het kind opgroeit, zo snel mogelijk verbetert. 

Omgangsregeling

Als ouders dient u na de scheiding te bepalen bij wie de kinderen gaan wonen en wanneer de kinderen de niet-verzorgende ouder kunnen zien. Voor de niet-verzorgende ouder wordt een omgangsregeling afgesproken. Boor de omvang van de omgangsregeling bestaan geen standaard regelingen. U bent vrij te bepalen wanneer, hoe van en hoe land de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. Als u hier samen niet uitkomt zal de rechter – eventueel na advies van de Raad voor de Kinderbescherming – een besluit nemen. Deetman Advocatuur adviseert en ondersteunt u in geval van voornoemde problematiek. Onze Expertise staat tot uw beschikking, met als doel de belangen van het kind zo goed mogelijk te behartigen.

Rozenhof

Mr. Vanessa Deetman

Mr. Deetman is 15 jaar advocaat en specialist. Bij haar is uw zaak in goede handen. U kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend intake gesprek (maximaal 45 minuten is kosteloos).Lees meer over ons

© Deetman Advocatuur - Sitemap - Privacy & Cookies - Algemene voorwaarden - Contact - #PRD

   Jeugdrecht OTS UHP Omgang